Svømming

Bodø Cykleklubb – Svømmetrening i Bodin Svømmehall.

Gjennom vinterhalvåret har klubben svømmetrening på Bodø Svømmehall på Mørkved. På sommerhalvåret benytter vi Facebook gruppen "Bodø Cykleklubb - Triatlon" for å avtale open water svømming.

Treningsperiode skoleåret 2022/2023. 

Mandag 2030-2200:
Svømmetrening under ledelse av svømmetrener fra Bodø Svømmeklubb, med fokus på crawl-teknikk. Svømmetreningen legger opp til noe tilpasset program etter nivå og ferdigheter.

Minimumskrav for å delta:
·       kunne svømme minst 200m sammenhengende. (Dersom man er helt nybegynner, kan det være en fordel å ta et nybegynnerkurs før man deltar på disse treningene. (Bodø Svømmeklubb arrangerer crawl-kurs for voksne.)

 

Torsdag 2100-2200:
Egentrening svømming. Bodø CK stiller med egne badevakter. For å kunne gjennomføre denne treningen er vi avhengig av at medlemmer tar badevaktkurs og stiller som badevakt. Vi trenger ca 8-10 badevakter hver sesong.

 

Pris: 

Trening m/instruktør mandag og torsdag:  2000kr
Egentrening kun torsdag:                         1000kr

 

Oppstart: September 2022

Påmelding og betaling for trening:

https://signup.eqtiming.com/?Event=Bodo_CK_Triatlon&lang=norwegian&fbclid=IwAR3NoAbQ31FmsU8ZNElef7iQDpIfZJKmB03Yrm_D5CPD73MYdXuDezwQfQQ