Nye nettsider

Start av ny nettside
28.10.202014:08 Ståle Rosland

Som alle kan se har vår gamle statiske nettside blitt erstattet av en ny dynamisk nettside.

Med "dynamisk" menes at nettsidene ikke er statiske, men er lette å oppdatere og gir mulighet for medlemmer og andre å kontakte klubben direkte.

Ettersom sidene er helt nye er ikke alt innhold klart ennå, men det jobbes fortløpende med å ferdigstille dem. 

Velkommen til nye nettsider!