Nye nettsider

Start av ny nettside

Som alle kan se har vår gamle statiske nettside blitt erstattet av en ny dynamisk nettside.

Med "dynamisk" menes at nettsidene ikke er statiske, men er lette å oppdatere og gir mulighet for medlemmer og andre å kontakte klubben direkte.

Ettersom sidene er helt nye er ikke alt innhold klart ennå, men det jobbes fortløpende med å ferdigstille dem. 

Velkommen til nye nettsider!