Landeveissykkel

Gjennom sommerhalvåret har vi felles utesykling i klubben.

Gjennom sommerhalvåret har vi felles utsykling. Vi starter utesykling etter påske, når veiene har blitt bare. Normalt vil det være organisert sykling to ettermiddager i uken på to nivåer, samt langtur i helgene. Informasjon oppstart og annen info om utesykling blir publisert på Facebook gruppen "Bodø Cykleklubb". Vi oppfordrer også medlemmene til å bruke Facebook gruppen dersom man skal trene utenom fellestreningene og ønsker selskap på trening.


Ved deltakelse på klubbens fellestreninger oppfordres medlemmer å stille i klubbdrakt.

Regler for fellessykling i Bodø Cykleklubb.

1. 1 eller 2 rekker?
2 rekker er å foretrekke, maks antall ryttere i hver gruppe settes til 20 stk.+/- Ellers er parvis i front å foretrekke der hvert par kan vurdere tiden de vil ligge i front å dra. Bytte i front kan skje ved at de foran legger seg ut , en og en ut på venstreside og slipper seg bak, slik at 2 nye kommer frem. Medlemmene er enig om at kjedekjøring benyttes i alt for stor grad, spesielt i tur og trimgruppen. Kjedekjøring kan trenes i små intervaller og mindre grupper ca 10 stk i kjeden.

2. Krav til utstyr.
Alle må møte på fellestreninger med rett utrustning for turen. Her nevnes foruten sykkel. Hjelm, lys (foran og bak) mat, drikke, telefon, penger, lappesaker (ekstra slange) og pumpe eller luft. På sykkelen skal bremser fungere tilfredsstillende, kjedet smurt, rett lufttrykk i dekk.

3. Navn på hjelm
Alle skal merke hjelm med navn på sidene, slik at vi kan kommunisere ved bruk av navn, det er mange som kun møtes på fellestreninger.

4. Oppførsel i gruppen man sykler i.
· Alle skal bruke gang og sykkelsti inn til Vikan.
· Det skal ikke forekomme bruk av MP3 spillere eller lignende med ørepropper/hodetelefoner.
· Inntak av drikke og mat skal ikke sjenere dine med syklister, helst bakerst i gruppen.
· Trafikkreglene skal følges.
· Dersom en får tekniske problemer stopper hele gruppen, alle sykler videre i lag etter at problemet er løst.
· Vi er flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger på godt og vont vedrørende oppførsel og utførelse.
· Bremsing skal begrenses til ett minimum, ved bråbremsing i grupper oppstår ulykker.
· Det er viktig at en ikke stopper tråkket når man reiser seg for å stå.
· Vi oppfordrer hverandre til å hilse på andre med sykelister som vi treffer langs veien.
· Drar vi ut i lag som en gruppe kommer vi tilbake i lag som en gruppe
· En rask evaluering av dagens trening før vi skiller lag skal gjøres.
--->Hva gikk bra, hva gikk dårlig. Ærlighet overfor seg selv og andre viktig.
--->Hva skal vi gjøre bedre neste gang?

Disse punktene er vi blitt enig om og skal være våre retningslinjer. Hver og en har ansvar for at de blir fulgt. Er det noen som ikke retter seg gjeldende regler har hver og en rett og plikt til å si fra om det!!!