PÅMELDINGSSKJEMA TIL FOREDRAG MED MADS KAGGESTAD

 

Det er ingen påmeldingstidsfrist på dette arrangementet. Vi ønsker allikevel at flest mulig som vet de vil delta, melder seg på tidlig. Dette fordi vi må bytte til møtelokale 2 (dyrere) hvis det er flere interesserte enn det er plass til i lokale 1.

 

Ettersom vi i utgangspunktet ikke ønsker å betale mer enn vi trenger, har vi booket møtelokale 1 men vil selvsagt bytte til 2 ved behov. Dette kan imidlertid ikke gjøres på sparket rett før foredraget starter. Den eneste måten vi kan se om det blir nødvendig, er hvis folk er flinke og melder seg på i god tid. 

 

Alternativt risikerer vi å måtte avvise folk i døren når lokale 1 er fullt - så meld dere på i god tid!