Interesse for felles styrketrening høsten 2022?

Er det interesse for å starte opp med felles styrketreining?
Da ber vi våre medlemmer om tilbakemelding på posten som ligger ute på FB
Vi trenger tilbakemelding hvilke dager som passer.
Vi undersøker da muligheten (frist 2.9) for at studenter ved Nord Universitet organiserer treningen høst/vinter.
Trening i samme bygg som klatrehallen, Mørkved.
Erfaring fra tidligere samarbeid er artige styrkeøkter/sirkeltrening, flinke og motiverende studenter, ble sterkere, alle fornøyde, sosialt og flotte lokaler.