Bodø CK inviterer til baneritt på Bestemorenga 11.juni 2022

Rittet blir arrangert på rulleskibanen på Bestemorenga, så sykelistene er beskyttet fra biltrafikk og andre forstyrrelser.

Rittet følger prinsippene fra tradisjonelle "Gateritt" gjennom at det først sykles rundt i løypen en tid uten at det telles runder. Etter den obligatoriske oppvarmingstiden starer man å telle runder etter et fastsatt antall obligatoriske runder. Førstemann i mål vinner.

I et tradisjonelt gateritt vil ryttere som tas igjen med en runde, tas ut av rittet. Dette krever at man har dommerbil i feltet. Ettersom vi ikke får kjøre bil inne i traséen, dropper vi dette og lar alle fullføre sine runder. Banen er uansett såpass lang at det er mindre sannsynlig at noen tas igjen med en runde.

Rittet blir arrangert i 3 puljer etter nivå. Her har vi kalt puljene "Gruppe 1", "Gruppe 2" og "Gruppe 3" tilsvarende treningsgruppene vi har i klubben. Det vil si at Gruppe 1 er de raskeste og gruppe 3 den roligste gruppe, og gruppe 2 midt imellom.

Påmelding gjøres i EQtiming sine sider her.