Bodø CK inviterer til baneritt på Bestemorenga 11.juni 2022

06.06.202211:56 Pål-Jørgen Henriksen

Rittet blir arrangert på rulleskibanen på Bestemorenga, så sykelistene er beskyttet fra biltrafikk og andre forstyrrelser.

Rittet følger prinsippene fra tradisjonelle "Gateritt" gjennom at det først sykles rundt i løypen en tid uten at det telles runder. Etter den obligatoriske oppvarmingstiden starer man å telle runder etter et fastsatt antall obligatoriske runder. Førstemann i mål vinner.

I et tradisjonelt gateritt vil ryttere som tas igjen med en runde, tas ut av rittet. Dette krever at man har dommerbil i feltet. Ettersom vi ikke får kjøre bil inne i traséen, dropper vi dette og lar alle fullføre sine runder. Banen er uansett såpass lang at det er mindre sannsynlig at noen tas igjen med en runde.

Rittet blir arrangert i 3 puljer etter nivå. Her har vi kalt puljene "Gruppe 1", "Gruppe 2" og "Gruppe 3" tilsvarende treningsgruppene vi har i klubben. Det vil si at Gruppe 1 er de raskeste og gruppe 3 den roligste gruppe, og gruppe 2 midt imellom.

Påmelding gjøres i EQtiming sine sider her.