Nordland idrettskrets ungdomsutvalg søker nye medlemmer!

Er du mellom 15 og 26 år, engasjert i norsk idrett, ungdomsarbeid og har et ønske om å bidra i et større perspektiv kan du være rett person for oss.

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobber for å styrke ungdomsidretten i vårt fylke. En av de konkrete arbeidsoppgavene vi har er klubbesøk med kompetansedeling, erfaringsutveksling og diskusjoner hvor vi setter fokus på ivaretakelsen av ungdom i klubben. Vi arrangerer Ungdommens Idrettshelg og legger til rette for møteplasser for, og av unge.

Utover dette arbeider vi for større nettverk blant unge idrettsledere, oppmuntrer og inspirerer idrettslag og forbund/organisasjoner til å satse mer på ungdom.

Slik melder du interesse:

Send inn en kortfattet søknad til Nordland idrettskrets nordland@idrettsforbundet.no der du forteller litt om deg, hvilken klubb du representerer og hvorfor du ønsker å sitte i ungdomsutvalget. Legg også inn kontaktinformasjon til en referanse fra din klubb.

E-posten må sendes innen søndag 15. mai.
E-posten må merkes i emnefelt «Søknad ungdomsutvalg».

 

Ved spørsmål kan du kontakte: johanna.ragnarsson@idrettsforbundet.no

Opprinnelig artikkel:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/nyhet/2022/nordland-idrettskrets-ungdomsutvalg-soker-nye-medlemmer/

Alexander Eriksson
Bilde hentet fra NIF