Årsmøte 2023

Styret i Bodø Cykleklubb henviser til innkalling sendt ut på e-post og informasjon på våre Facebook-sider og inviterer herved våre medlemmer til årsmøte 2023. Årsmøte vil finne sted den 22. mars i Sparebank1 Nord-Norge sine lokaler.

Vedlagt ligger nødvendig underlagsdokumentasjon for årsmøtet 2023.

DATO: 22.03.23 KL.18:00

STED: SpareBank 1 Nord-Norge sine lokaler i Dronningensgate 7a.

Styret oppfordrer alle som har tenkt å delta å melde seg på arrangementet som blir opprettet på våre Facebook-sider!

Velkommen!

Innkalling Årsmøte 2023

Bodø CK Budsjett 2023

Bodø CK Årsregnskap 2022

Kontrollkomiteens beretning

Årsmøte Bodø CK - 2023