Årsmøtet for 2021 er gjennomført

Årsmøtet 2021 ble gjennomført som planlagt.
Vedlagt regnskap 2020, budsjett 2021 og protokoll fra møtet.

27.03.202112:34 Ståle Rosland

Årsmøtet ble gjennomført 23. mars 2021.

Grunnet lokale COVID-19 restriksjoner ble årsmøtet avviklet via Teams. Dette fungerte teknisk bra, og 21 medlemmer deltok hvorav 20 stemmebrettigede.

Vedlagt er Protokoll fra årsmøtet samt regnskap 2020 og budsjett for 2021.

Protokoll årsmøtet 2021

Regnskap 2020

Budsjett 2021

, click to open in lightbox

Våre sponsorer

Sparebank1Sport1Peppes PizzaFSCEr du vår neste sponsor?