Fellessturer

Sommeren 2021 planlegger Bodø Cykleklubb en felles sykkeltur fra Steinkjer til Bodø langs kystriksveien.
(EDIT: Turen må dessverre kanselleres i sin opprinnelig planlagte form)

10.11.202011:42 Elisabeth Solum
Bodø CK Roadtrip 2021

Etter ønske fra medlemmene hadde vi opprinnelig planlagt en lang fellestur/"Road-trip" i juni 2021. Det ble også avsatt midler i budsjettet for 2021 til dette arrangementet.


Grunnet problemer med enkelte av vaksinene og forsinkelser i leveransene til Norge, har regjeringen endret tidsplanene for når vaksineringen har nådd et nivå der de fleste av COVID-19 restriksjonene kan oppheves. Det innebærer et stort usikkerhetsmoment for klubben i planleggingen av fellesturen, ettersom det var planlagt med felles overnattinger underveis. Dette er helt umulig å få til under nåværende restriksjoner, og innebærer en stor grad av usikkerhet med tanke på arrangementet i juni.


Det er et uttalt mål for klubben å tilrettelegge for aktivitet og arrangementer for medlemmene. I og med at det er satt av midler i budsjettet til denne turen, ønsker vi som et alternativ at flest mulig medlemmer kan avvikle enten denne turen (Se original invitasjon til venstre) eller tilsvarende turer i privat regi og mindre grupper. Det vil da bli mulig for gruppene å søke om refusjon for en del av utgiftene med basis i budsjettposten som ble avsatt til dette formålet. Det er viktig at slike turer gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende COVID-19 reglene.


For å kunne kvalifisere til støtte, må det være en tur som går over to eller flere dager med overnatting og sosialt samvær (en dagstur fra Ørnes til Bodø vil f.eks. ikke kvalifisere). Det er også ønskelig om gruppene kan ta noen bilder underveis og skrive en liten turbeskrivelse vi kan publisere på klubbsidene som informasjon og inspirasjon til fremtidige arrangementer og turer.


Medlemmer som ønsker økonomisk refusjon for deler av utgiftene, kan sende inn søknad om dette fram til 15. september. Styret vil så behandle og utbetale refusjon i løpet av oktober.

Invitasjon tur 2021

, click to open in lightbox

Våre sponsorer

Sparebank1Sport1Peppes PizzaFSCEr du vår neste sponsor?