Lisens

Skal man delta i konkurranse må man ha enten helårs eller engangslisens. Men husk at en helårslisens også dekker deg på trening.