Strategi/ Organisasjon og sportsplan

Se Sportsplanen
09.10.202010:57 Bjorn Tore

Vedtatt som dynamisk arbeidsstrategi organisasjon og sportsplan på årsmøtet 2017 med følgende ordlyd:

Årsmøte godkjenner organisasjon og sportsplanen og ber styret jobbe videre med dette.