Årsmøtedokumenter 2022

Underlagsdokumentasjon for årsmøte 2022

Viser til tidligere innkalling til årsmøte 2022.

Vedlagt er:

  • Årsberetning 2022
  • Budsjettforslag 2022
  • Regnskap 2021

Årsberetning 2022

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Supplement til årsberetning

SNN - tilbud om regnskapsførsel

Kontrollutvalgets beretning for 2021