Årsmøte 21. mars 2019

Årsmøte i Bodø CK for 2018 er satt til den 21. Mars 2019 - kl. 19.00
Sted: Nord Universitet, Auditorium A5/Petter Thomasen. Universitetsalleen, Mørkved.

27.12.2019

Saksliste (sakspapirer ligger under denne lenka): 

 1. Godkjenning avinnkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent,referent ogprotokollsignatur 
 3. Godkjenne stemmeberettigede og frammøtte
 4. Årsmelding 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Innkomne saker
 7. Fastsette kontingent
 8. Organisasjonsplan
 9. Arrangementer 2019
 10. Budsjett 2019 (sakspapirer utdeles senest i møtet)
 11. Valg
 12. Info om sponsorer(sakspapirer utdeles senest i møtet)